Warehouse

SOLUTION WAREHOUSE

บริการชั้นวางสำหรับในการจัดเก็บสินค้า สำหรับคลังสินค้า

ชั้นเก็บสินค้าอุตสาหกรรม เป็นอุปกรณ์สำคัญที่สุดในคลังสินค้า เพื่อให้ได้ประโยชน์สุงสุดในการใช้พื้นที่ในคลังสินค้า ความสะดวกในการทำงานและจัดเก็บสินค้า มีหลากหลายประเภท ดังนั้น การเลือกใช้ชั้นเก็บสินค้าอุตสาหกรรมควรเลือกให้เหมาะสมกับรูปแบบสินค้าที่ต้องการจัดเก็บ และควรออกแบบผังการติดตั้งให้เหมาะสมกับการทำงานในคลังสินค้า ด้วยเหตุนี้เราจึงควรคำนึงถึงปัจจัยสำคัญๆ หลายด้านด้วยกันในการเลือกและออกแบบคลังสินค้า

PRODUCT

SOLUTION WAREHOUSE

Selective Pallet Rack
เหมาะสำหรับการจัดเก็บสินค้าที่มีหลายประเภท และมีการนำสินค้าเข้าออกไม่พร้อมกัน จุดเด่นคือสามารถเลือกตักพาเลทสินค้าใดก่อนก็ได้
สามารถวางสินค้าบนชั้นได้ตั้งแต่ 1,000-4,000 กก./ระดับชั้น ( 500-2,000 กก./พาเลท )
การจัดเก็บเป็นลักษณะแบบเข้าก่อน-ออกก่อน First in -First Outซึ่งเหมาะกับสินค้าที่มีวันหมดอายุ

SOLUTION WAREHOUSE

Medium Rack/Long Span Shelf
เหมาะสำหรับจัดเก็บสต็อกสินค้าทั่วไปที่มีน้ำหนักปานกลาง เช่น สินค้าที่บรรจุในลังหรือในกล่อง หรือ เป็นสินค้าที่ไม่ได้จัดเก็บบนพาเลท
การเบิกจ่ายสินค้าใช้คนหรืออาจใช้ร่วมกับรถยกในการจัดเก็บหรือขนถ่ายสินค้า
สามารถรับน้ำหนักสินค้าได้ตั้งแต่ 300-600 กก. ต่อระดับชั้น ( Medium Rack )
สามารถรับน้ำหนักสินค้าได้ตั้งแต่ 600-1000 กก. ต่อระดับชั้น ( Long Span Shelf )
วัสดุที่ใช้ปูบนชั้นเก็บสินค้า มีให้เลือกหลายชนิด เช่น ไม้อัด,ไม้MDF.,แผ่นชั้นเหล็ก,แผ่นตะแกรงเหล็ก
สามารถออกแบบโครงสร้างเป็นชั้นลอย มีบันไดทางเดิน เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า

SOLUTION WAREHOUSE

Drive-In Rack
เหมาะสำหรับจัดเก็บสินค้าที่เป็นประเภทเดียวกัน และมีจำนวนมาก โดยจัดเก็บสินค้าประเภทเดียวกันในแต่ละช่อง
การจัดเก็บนี้เป็นลักษณะ First In Last Out ( FILO ) สินค้าที่เก็บก่อนจะออกทีหลัง โดยต้องจัดลำดับสินค้าที่ต้องการขนย้ายออกก่อนให้อยู่ด้านหน้า
การใช้ระบบจัดเก็บนี้จะเพิ่มปริมาณการจัดเก็บได้มากถึง50-80% เนื่องจากใช้พื้นที่สำหรับช่องทางรถวิ่งน้อยกว่า Selective Rack
ระบบนี้จึงเหมาะสำหรับโรงงานที่ผลิตสินค้าอุปโภคและบริโภครวมถึงคลังสินค้าแบบห้องเย็นที่รับฝากสินค้า

Our Solution

Logistics
Supermarket
Cold storage warehouse
Logistics
Supermarket
Cold storage warehouse

Our Solution

Logistics
Supermarket
Cold storage warehouse
Food and Bererage

Restaurant

Factory