Cold storage warehouse

SOLUTION COLD STORAGE WAREHOUSE

บริการชั้นวางสำหรับในการจัดเรียงและเก็บสินค้า

ชั้นเก็บสินค้าอุตสาหกรรม เป็นอุปกรณ์สำคัญที่สุดในคลังสินค้า เพื่อให้ได้ประโยชน์สุงสุดในการใช้พื้นที่ในคลังสินค้า ความสะดวกในการทำงานและจัดเก็บสินค้า มีหลากหลายประเภท ดังนั้น การเลือกใช้ชั้นเก็บสินค้าอุตสาหกรรมควรเลือกให้เหมาะสมกับรูปแบบสินค้าที่ต้องการจัดเก็บ และควรออกแบบผังการติดตั้งให้เหมาะสมกับการทำงานในคลังสินค้า ด้วยเหตุนี้เราจึงควรคำนึงถึงปัจจัยสำคัญๆ หลายด้านด้วยกันในการเลือกและออกแบบคลังสินค้า

PRODUCT

SOLUTION COLD STORAGE WAREHOUSE

Drive-In Rack
เหมาะสำหรับจัดเก็บสินค้าที่เป็นประเภทเดียวกัน และมีจำนวนมาก โดยจัดเก็บสินค้าประเภทเดียวกันในแต่ละช่อง
การจัดเก็บนี้เป็นลักษณะ First In Last Out ( FILO ) สินค้าที่เก็บก่อนจะออกทีหลัง โดยต้องจัดลำดับสินค้าที่ต้องการขนย้ายออกก่อนให้อยู่ด้านหน้า
การใช้ระบบจัดเก็บนี้จะเพิ่มปริมาณการจัดเก็บได้มากถึง50-80% เนื่องจากใช้พื้นที่สำหรับช่องทางรถวิ่งน้อยกว่า Selective Rack
ระบบนี้จึงเหมาะสำหรับโรงงานที่ผลิตสินค้าอุปโภคและบริโภครวมถึงคลังสินค้าแบบห้องเย็นที่รับฝากสินค้า

SOLUTION LOGISTICS

Reuseable Cool Box
(Cool Box / Cool Container)
กล่องเก็บความเย็น อุปกรณ์เก็บความเย็น สำหรับนำกลับมาใช้ซ้ำ
วัสดุประกอบด้วย ฉนวนสูญญากาศ V.I.P. ( Vacuum Insulation Panel ) หนา 30 มิลลิเมตร ห่อหุ่มด้วย PU Foam ด้านละ 10 มิลลิเมตร สามารถจัดเก็บอุณหภูมิ 0-8 องศาเซลเซียส ได้นานถึง 60 ชั่วโมง อุณหภูมิ ต่ำกว่า -15 องศาเซลเซียส ได้นานถึง 36 ชั่วโมง

Our Solution

Logistics
Supermarket
Cold storage warehouse
Logistics
Supermarket
Cold storage warehouse

Our Solution

Logistics
Supermarket
Cold storage warehouse
Food and Bererage

Restaurant

Factory