PRODUCT FOR PACKAGING

PRODUCT FOR PACKAGING

PRODUCT FOR PACKAGING

PRODUCT FOR PACKAGING

สินค้าและบริการ

จำหน่าย

1.สินค้าที่ทำให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่สดใหม่ : กล่องเก็บความเย็น(Keep Kool Packaging) น้ำแข็งเทียมรักษาความเย็น(Ice Pack) ตู้แช่เชิงพาณิชย์และตู้แช่ที่ใช้ในอุตสาหกรรม

2.จำหน่ายสินค้าเพื่อการจัดเก็บ : ชั้นวางคลังสินค้า(Rack) ตู้แช่เชิงพาณิชย์และตู้แช่ที่ใช้ในอุตสาหกรรม

3.จำหน่ายสินค้าเพื่อดำเนินธุรกิจค้าปลีก : ชั้นวางสินค้า(Shelf) ตู้แช่เชิงพาณิชย์ให้คำปรึกษา

1.ผู้ให้บริการขนส่งที่ต้องการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ
2.การขนส่งเวชภัณฑ์ยาเย็น
3.การค้าปลีกสมัยใหม่
4.การสร้างคลังสินค้าอื่นๆ

1.พัฒนาสินค้าและบริการตามโจทย์ของลูกค้าและเงื่อนไขของบริษัทฯ
2.จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีความเชื่อมโยงกับสินค้าที่บริษัทฯจำหน่าย
3.บริการหลังการขายโดยทีมช่างที่ชำนาญ
4.จัดส่งสินค้าโดยพาหนะที่เหมาะสม

PRODUCT FOR PACKAGING

PRODUCT FOR PACKAGING

PRODUCT FOR PACKAGING

PRODUCT FOR PACKAGING

สินค้าและบริการ

จำหน่าย

1.สินค้าที่ทำให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่สดใหม่ : กล่องเก็บความเย็น(Keep Kool Packaging) น้ำแข็งเทียมรักษาความเย็น(Ice Pack) ตู้แช่เชิงพาณิชย์และตู้แช่ที่ใช้ในอุตสาหกรรม

2.จำหน่ายสินค้าเพื่อการจัดเก็บ : ชั้นวางคลังสินค้า(Rack) ตู้แช่เชิงพาณิชย์และตู้แช่ที่ใช้ในอุตสาหกรรม

3.จำหน่ายสินค้าเพื่อดำเนินธุรกิจค้าปลีก : ชั้นวางสินค้า(Shelf) ตู้แช่เชิงพาณิชย์ให้คำปรึกษา

1.ผู้ให้บริการขนส่งที่ต้องการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ
2.การขนส่งเวชภัณฑ์ยาเย็น
3.การค้าปลีกสมัยใหม่
4.การสร้างคลังสินค้าอื่นๆ

1.พัฒนาสินค้าและบริการตามโจทย์ของลูกค้าและเงื่อนไขของบริษัทฯ
2.จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีความเชื่อมโยงกับสินค้าที่บริษัทฯจำหน่าย
3.บริการหลังการขายโดยทีมช่างที่ชำนาญ
4.จัดส่งสินค้าโดยพาหนะที่เหมาะสม

PRODUCT FOR PACKAGING

PRODUCT FOR PACKAGING

PRODUCT FOR PACKAGING

PRODUCT FOR PACKAGING

สินค้าและบริการ

จำหน่าย

1.สินค้าที่ทำให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่สดใหม่ : กล่องเก็บความเย็น(Keep Kool Packaging) น้ำแข็งเทียมรักษาความเย็น(Ice Pack) ตู้แช่เชิงพาณิชย์และตู้แช่ที่ใช้ในอุตสาหกรรม

2.จำหน่ายสินค้าเพื่อการจัดเก็บ : ชั้นวางคลังสินค้า(Rack) ตู้แช่เชิงพาณิชย์และตู้แช่ที่ใช้ในอุตสาหกรรม

3.จำหน่ายสินค้าเพื่อดำเนินธุรกิจค้าปลีก : ชั้นวางสินค้า(Shelf) ตู้แช่เชิงพาณิชย์ให้คำปรึกษา

1.ผู้ให้บริการขนส่งที่ต้องการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ
2.การขนส่งเวชภัณฑ์ยาเย็น
3.การค้าปลีกสมัยใหม่
4.การสร้างคลังสินค้าอื่นๆ

1.พัฒนาสินค้าและบริการตามโจทย์ของลูกค้าและเงื่อนไขของบริษัทฯ
2.จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีความเชื่อมโยงกับสินค้าที่บริษัทฯจำหน่าย
3.บริการหลังการขายโดยทีมช่างที่ชำนาญ
4.จัดส่งสินค้าโดยพาหนะที่เหมาะสม