Factory

SOLUTION FACTORY

บริการชั้นวางสำหรับในการจัดเก็บสินค้า
สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

ชั้นเก็บสินค้าอุตสาหกรรม เป็นอุปกรณ์สำคัญที่สุดในคลังสินค้า เพื่อให้ได้ประโยชน์สุงสุดในการใช้พื้นที่ในคลังสินค้า ความสะดวกในการทำงานและจัดเก็บสินค้า มีหลากหลายประเภท ดังนั้น การเลือกใช้ชั้นเก็บสินค้าอุตสาหกรรมควรเลือกให้เหมาะสมกับรูปแบบสินค้าที่ต้องการจัดเก็บ และควรออกแบบผังการติดตั้งให้เหมาะสมกับการทำงานในคลังสินค้า ด้วยเหตุนี้เราจึงควรคำนึงถึงปัจจัยสำคัญๆ หลายด้านด้วยกันในการเลือกและออกแบบคลังสินค้า

PRODUCT

SOLUTION WAREHOUSE

Selective Pallet Rack
เหมาะสำหรับการจัดเก็บสินค้าที่มีหลายประเภท และมีการนำสินค้าเข้าออกไม่พร้อมกัน จุดเด่นคือสามารถเลือกตักพาเลทสินค้าใดก่อนก็ได้
สามารถวางสินค้าบนชั้นได้ตั้งแต่ 1,000-4,000 กก./ระดับชั้น ( 500-2,000 กก./พาเลท )
การจัดเก็บเป็นลักษณะแบบเข้าก่อน-ออกก่อน First in -First Out ซึ่งเหมาะกับสินค้าที่มีวันหมดอายุ

SOLUTION WAREHOUSE

Medium Rack/Long Span Shelf
เหมาะสำหรับจัดเก็บสต็อกสินค้าทั่วไปที่มีน้ำหนักปานกลาง เช่น สินค้าที่บรรจุในลังหรือในกล่อง หรือ เป็นสินค้าที่ไม่ได้จัดเก็บบนพาเลท
การเบิกจ่ายสินค้าใช้คนหรืออาจใช้ร่วมกับรถยกในการจัดเก็บหรือขนถ่ายสินค้า
สามารถรับน้ำหนักสินค้าได้ตั้งแต่ 300-600 กก. ต่อระดับชั้น ( Medium Rack )
สามารถรับน้ำหนักสินค้าได้ตั้งแต่ 600-1000 กก. ต่อระดับชั้น ( Long Span Shelf )
วัสดุที่ใช้ปูบนชั้นเก็บสินค้า มีให้เลือกหลายชนิด เช่น ไม้อัด,ไม้MDF.,แผ่นชั้นเหล็ก,แผ่นตะแกรงเหล็ก
สามารถออกแบบโครงสร้างเป็นชั้นลอย มีบันไดทางเดิน เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า

 

SOLUTION FACTORY

Micro Rack
เป็นชั้นวางสินค้าเอนกประสงค์ เหมาะสำหรับวางสินค้าที่มีน้ำหนักเบา เช่นกล่อง, แฟ้มเอกสาร ,ชิ้นส่วนอะไหล่, อุปกรณ์สำนักงาน ,วัสดุภัณฑ์ขนาดเล็ก
ชั้นวางสามารถรับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 100-150 กก. ต่อระดับชั้น ติดตั้งประกอบง่าย สามารถปรับระดับชั้นให้เหมาะกับขนาดสินค้าได้ง่าย
โครงสร้างสามารถออกแบบเป็นชั้นลอย2ชั้น มีบันได+ทางเดิน เพื่อเพิ่มเนื้อที่ในการจัดเก็บ

 

SOLUTION FACTORY

Mezzanine Floor
ระบบพื้นชั้นลอย “Mezzanine Floor System” ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มพื้นที่การจัดเก็บในคลังสินค้า,เพิ่มพื้นที่ให้กับกระบวนการผลิตของเครื่องจักร
โครงสร้างเป็นระบบ Knock Down สามรถเคลื่อนย้ายประกอบง่าย และ ออกแบบเป็นสำนักงานในพื้นที่โรงงานได้
สามารถออกแบบโครงสร้างให้รับน้ำหนักได้มากถึง 300-1,000 กก./ตร.ม.
แผ่นพื้นชั้นลอย มีให้เลือกหลายชนิด เช่น ไม้อัด,แผ่นเหล็ก,หรือวัสดุอื่นตามเหมาะสม

 

Our Solution

Logistics
Supermarket
Cold storage warehouse
Logistics
Supermarket
Cold storage warehouse

Our Solution

Logistics
Supermarket
Cold storage warehouse
Food and Bererage

Restaurant

Factory