บริษัท คูลิออน จำกัด

จัดตั้งร่วมกับ บริษัท ธนาคูณอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทั้งนี้ บริษัท คูลิออนเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านอุปกรณ์เก็บความเย็น และอุปกรณ์ทำความเย็น ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่สร้าง ความสดใหม่ ให้กับสินค้าและอาหารในท้องตลาด และสร้างความคุ้มค่าให้กับกลุ่มลูกค้าผู้ใช้งานทั่วไป แล้วยังมีกลุ่มบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งและคลังสินค้าที่ควบคุมอุณภูมิความเย็น ตลอดจนกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง รวมถึงธุรกิจยา และสารเคมี
ทั้งนี้ บริษัท คูลิออน เป็นเจ้าของแบรนด์และตัวแทนจำหน่ายสินค้าแบรนด์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สินค้าที่จำหน่ายได้แก่ อุปกรณ์เก็บความเย็น เจลเก็บความเย็น (Ice Pack) ตู้แช่ประเภทต่างๆ รวมไปถึงชั้นวางเหล็กโรงงาน ชั้นวางสต็อกสินค้า ชั้นวางมินิมาร์ท ซึ่งรายละเอียดของสินค้าของเรามีดังนี้

1. บรรจุภัณฑ์จัดเก็บความเย็น ( Keep Kool Packaging ) คือบรรจุภัณฑ์หรือกล่องเก็บความเย็น ประเภทต่างๆ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับ ธุรกิจCold Chain Logistics โดยกล่องเก็บความเย็นเหล่านี้เป็นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่
ที่ได้รับการทดลองใช้งานอย่างละเอียดและพัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาความแตกต่างของอุณหภูมิที่ส่งผลกระทบต่อสินค้าที่ต้องรักษาอุณหภูมิไม่ให้เกิดการเน่าเสียก่อนจะไปถึงมือของผู้บริโภค โดยบรรจุภัณฑ์ของเราถูกปรับปรุงคุณภาพให้เหมาะสมกับการขนส่งได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จนทำให้เกิดการนำมาใช้ขนส่งสินค้าอย่างแพร่หลาย โดย บริษัท Logistics รายใหญ่ๆ ภายในประเทศ อีกทั้งกล่องเก็บความเย็นของเราได้มีการจัดจำหน่ายให้กับ บริษัทยา และ บริษัท Logistics ในประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย

2. น้ำแข็งเทียมสำหรับรักษาความเย็น ( Ice pack) เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับควบคุมอุณภูมิแช่เย็น ตลอดจนแช่แข็ง ใช้ควบคู่กับกล่องเก็บความเย็น ( Keep Kool Packaging) เพื่อขนส่งอาหารและยา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนทำให้เป็นที่ยอมรับ ในธุรกิจ โลจิสติก ทั้งในไทยและต่างประเทศ

3. ทั้งนี้ คูลิออน ยังจำหน่ายสินค้า ตู้แช่ ประเภทต่างๆ อาทิ เช่น
ตู้แช่เย็นเครื่องดื่ม,ตู้แช่เชิงพาณิชย์,ตู้แช่ร้านอาหาร,ตู้แช่ไอศกรีม&อาหารแช่แข็ง,
ตู้แช่อุณหภูมิลบลึกสำหรับแช่น้ำแข็งเทียม)

4. ชั้นวางสินค้า ชั้นวางคลังสินค้าและอุตสาหกรรม ชั้นวางมินิมาร์ท ได้ถูกออกแบบและผลิตตามมาตรฐาน เพื่อให้เหมาะสมตามจุดประสงค์การใช้งาน
ในแต่ละประเภท โดยทาง คูลิออน ได้คำนึงถึง ความคุ้มค่า ความแข็งแรงและคงทนต่อการใช้งานของผลิตภัณฑ์

กลุ่มลูกค้าของเราอยู่ที่ไหน?
ธุรกิจของเรากระจายไปทั่วเอเชียและแอฟริกา ลูกค้าผู้มีอุปการคุณของเราคือ
ผู้ผลิตไอศกรีมรายใหญ่ในแอฟริกา อีกทั้งเรายังจำหน่ายสินค้าให้กับบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งและคลังสินค้าที่ควบคุมอุณภูมิความเย็น และอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง รวมถึงธุรกิจยา และสารเคมี ทั้งในไทยและประเทศเพื่อนบ้าน เช่น สิงคโปร์ เมียนมา และกัมพูชา

จุดประสงค์ของผู้จัดจำหน่าย
การทำให้ผู้บริโภคนั้นได้รับ สินค้าแช่เย็นหรือแช่แข็งที่คงสภาพที่ดีนั้น เป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อน เพราะสินค้าแต่ละชนิดจะมีช่วงอุณหภูมิที่คงสภาพได้ดี
ที่สุดต่างกัน และหากไม่สามารถรักษาอุณหภูมิสินค้าให้อยู่ในช่วงที่คงสภาพได้ดี ได้แล้วนั้นผู้บริโภคจะได้รับสินค้าที่คุณภาพลดลงจากเดิม ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้ผลิตอาหารแช่เย็นและแช่แข็งไม่ต้องการให้เกิด หากเกิดขึ้นจะเป็นการสร้างภาพจำที่ไม่ดีให้กับผู้บริโภค ส่งผลมาถึงการขายต่อไปในอนาคต และจุดที่เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดระหว่างทางที่สินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคก็คือ
“การขนส่ง”

การขนส่งโดยเฉพาะ สินค้าควบคุมอุณหภูมิเป็นโจทย์ที่ท้าทายผู้ให้บริการขนส่ง ผู้บริโภค จะได้รับสินค้าที่ถูกควบคุมอุณหภูมิระหว่างการขนส่งหากผู้ให้บริการขนส่งใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการรักษาอุณหภูมิ และใช้งานถูกวิธี สอดคล้องกับ บรรจุภัณฑ์รักษาความเย็น
( Keep Kool Packaging ) และ ( Ice pack ) ผลิตภัณฑ์ควบคุมอุณหภูมิ ของ Koolion ซึ่งสามารถนำมาใช้ในธุรกิจขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง เป็นผลดีและเป็นที่พอใจสำหรับทางผู้ประกอบการและผู้บริโภค ที่สามารถส่งและได้รับสินค้าแบบสดใหม่

บริการของ คูลิออน?
ทาง บริษัท คูลิออน มี ช่างผู้ชำนาญการดูแลลูกค้าบริการติดตั้ง ตู้แช่บางประเภท รวมถึงบริการหลังการขายตู้แช่ประเภทต่างๆทั่วประเทศ
ทั้งนี้ทาง คูลิออน มีบริการให้คำปรึกษากับผู้ให้บริการขนส่งที่ต้องการขนส่งสินค้า
ควบคุมอุณหภูมิ และสร้างมาตราฐานการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ ให้สินค้าของผู้ผลิต ไปถึงมือของผู้บริโภคโดยสมบูรณ์

บริษัท คูลิออน จำกัด

จัดตั้งร่วมกับ บริษัท ธนาคูณอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทั้งนี้ บริษัท คูลิออนเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านอุปกรณ์เก็บความเย็น และอุปกรณ์ทำความเย็น ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่สร้าง ความสดใหม่ ให้กับสินค้าและอาหารในท้องตลาด และสร้างความคุ้มค่าให้กับกลุ่มลูกค้าผู้ใช้งานทั่วไป แล้วยังมีกลุ่มบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งและคลังสินค้าที่ควบคุมอุณภูมิความเย็น ตลอดจนกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง รวมถึงธุรกิจยา และสารเคมี
ทั้งนี้ บริษัท คูลิออน เป็นเจ้าของแบรนด์และตัวแทนจำหน่ายสินค้าแบรนด์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สินค้าที่จำหน่ายได้แก่ อุปกรณ์เก็บความเย็น เจลเก็บความเย็น (Ice Pack) ตู้แช่ประเภทต่างๆ รวมไปถึงชั้นวางเหล็กโรงงาน ชั้นวางสต็อกสินค้า ชั้นวางมินิมาร์ท ซึ่งรายละเอียดของสินค้าของเรามีดังนี้

1. บรรจุภัณฑ์จัดเก็บความเย็น ( Keep Kool Packaging ) คือบรรจุภัณฑ์หรือกล่องเก็บความเย็น ประเภทต่างๆ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับ ธุรกิจCold Chain Logistics โดยกล่องเก็บความเย็นเหล่านี้เป็นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่
ที่ได้รับการทดลองใช้งานอย่างละเอียดและพัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาความแตกต่างของอุณหภูมิที่ส่งผลกระทบต่อสินค้าที่ต้องรักษาอุณหภูมิไม่ให้เกิดการเน่าเสียก่อนจะไปถึงมือของผู้บริโภค โดยบรรจุภัณฑ์ของเราถูกปรับปรุงคุณภาพให้เหมาะสมกับการขนส่งได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จนทำให้เกิดการนำมาใช้ขนส่งสินค้าอย่างแพร่หลาย โดย บริษัท Logistics รายใหญ่ๆ ภายในประเทศ อีกทั้งกล่องเก็บความเย็นของเราได้มีการจัดจำหน่ายให้กับ บริษัทยา และ บริษัท Logistics ในประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย

2. น้ำแข็งเทียมสำหรับรักษาความเย็น ( Ice pack) เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับควบคุมอุณภูมิแช่เย็น ตลอดจนแช่แข็ง ใช้ควบคู่กับกล่องเก็บความเย็น ( Keep Kool Packaging) เพื่อขนส่งอาหารและยา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนทำให้เป็นที่ยอมรับ ในธุรกิจ โลจิสติก ทั้งในไทยและต่างประเทศ

3. ทั้งนี้ คูลิออน ยังจำหน่ายสินค้า ตู้แช่ ประเภทต่างๆ อาทิ เช่น
ตู้แช่เย็นเครื่องดื่ม,ตู้แช่เชิงพาณิชย์,ตู้แช่ร้านอาหาร,ตู้แช่ไอศกรีม&อาหารแช่แข็ง,
ตู้แช่อุณหภูมิลบลึกสำหรับแช่น้ำแข็งเทียม)

4. ชั้นวางสินค้า ชั้นวางคลังสินค้าและอุตสาหกรรม ชั้นวางมินิมาร์ท ได้ถูกออกแบบและผลิตตามมาตรฐาน เพื่อให้เหมาะสมตามจุดประสงค์การใช้งาน
ในแต่ละประเภท โดยทาง คูลิออน ได้คำนึงถึง ความคุ้มค่า ความแข็งแรงและคงทนต่อการใช้งานของผลิตภัณฑ์

กลุ่มลูกค้าของเราอยู่ที่ไหน?
ธุรกิจของเรากระจายไปทั่วเอเชียและแอฟริกา ลูกค้าผู้มีอุปการคุณของเราคือ
ผู้ผลิตไอศกรีมรายใหญ่ในแอฟริกา อีกทั้งเรายังจำหน่ายสินค้าให้กับบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งและคลังสินค้าที่ควบคุมอุณภูมิความเย็น และอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง รวมถึงธุรกิจยา และสารเคมี ทั้งในไทยและประเทศเพื่อนบ้าน เช่น สิงคโปร์ เมียนมา และกัมพูชา

จุดประสงค์ของผู้จัดจำหน่าย
การทำให้ผู้บริโภคนั้นได้รับ สินค้าแช่เย็นหรือแช่แข็งที่คงสภาพที่ดีนั้น เป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อน เพราะสินค้าแต่ละชนิดจะมีช่วงอุณหภูมิที่คงสภาพได้ดี
ที่สุดต่างกัน และหากไม่สามารถรักษาอุณหภูมิสินค้าให้อยู่ในช่วงที่คงสภาพได้ดี ได้แล้วนั้นผู้บริโภคจะได้รับสินค้าที่คุณภาพลดลงจากเดิม ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้ผลิตอาหารแช่เย็นและแช่แข็งไม่ต้องการให้เกิด หากเกิดขึ้นจะเป็นการสร้างภาพจำที่ไม่ดีให้กับผู้บริโภค ส่งผลมาถึงการขายต่อไปในอนาคต และจุดที่เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดระหว่างทางที่สินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคก็คือ
“การขนส่ง”

การขนส่งโดยเฉพาะ สินค้าควบคุมอุณหภูมิเป็นโจทย์ที่ท้าทายผู้ให้บริการขนส่ง ผู้บริโภค จะได้รับสินค้าที่ถูกควบคุมอุณหภูมิระหว่างการขนส่งหากผู้ให้บริการขนส่งใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการรักษาอุณหภูมิ และใช้งานถูกวิธี สอดคล้องกับ บรรจุภัณฑ์รักษาความเย็น
( Keep Kool Packaging ) และ ( Ice pack ) ผลิตภัณฑ์ควบคุมอุณหภูมิ ของ Koolion ซึ่งสามารถนำมาใช้ในธุรกิจขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง เป็นผลดีและเป็นที่พอใจสำหรับทางผู้ประกอบการและผู้บริโภค ที่สามารถส่งและได้รับสินค้าแบบสดใหม่

บริการของ คูลิออน?
ทาง บริษัท คูลิออน มี ช่างผู้ชำนาญการดูแลลูกค้าบริการติดตั้ง ตู้แช่บางประเภท รวมถึงบริการหลังการขายตู้แช่ประเภทต่างๆทั่วประเทศ
ทั้งนี้ทาง คูลิออน มีบริการให้คำปรึกษากับผู้ให้บริการขนส่งที่ต้องการขนส่งสินค้า
ควบคุมอุณหภูมิ และสร้างมาตรฐานการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ ให้สินค้าของผู้ผลิต ไปถึงมือของผู้บริโภคโดยสมบูรณ์

บริษัทคูลิออนจำกัด

จัดตั้งร่วมกับ บริษัท ธนาคูณอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทั้งนี้ บริษัท คูลิออนเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านอุปกรณ์เก็บความเย็น และอุปกรณ์ทำความเย็น ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่สร้าง ความสดใหม่ ให้กับสินค้าและอาหารในท้องตลาด และสร้างความคุ้มค่าให้กับกลุ่มลูกค้าผู้ใช้งานทั่วไป แล้วยังมีกลุ่มบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งและคลังสินค้าที่ควบคุมอุณภูมิความเย็น ตลอดจนกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง รวมถึงธุรกิจยา และสารเคมี
ทั้งนี้ บริษัท คูลิออน เป็นเจ้าของแบรนด์และตัวแทนจำหน่ายสินค้าแบรนด์ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ สินค้าที่จำหน่ายได้แก่ อุปกรณ์เก็บความเย็น เจลเก็บความเย็น (Ice Pack) ตู้แช่ประเภทต่างๆ รวมไปถึงชั้นวางเหล็กโรงงาน ชั้นวางสต็อกสินค้า ชั้นวางมินิมาร์ท ซึ่งรายละเอียดของสินค้าของเรามีดังนี้

1. บรรจุภัณฑ์จัดเก็บความเย็น ( Keep Kool Packaging ) คือบรรจุภัณฑ์หรือกล่องเก็บความเย็น ประเภทต่างๆ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับ ธุรกิจ Cold Chain Logistics โดยกล่องเก็บความเย็นเหล่านี้เป็นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่
ที่ได้รับการทดลองใช้งานอย่างละเอียดและพัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาความแตกต่างของอุณหภูมิที่ส่งผลกระทบต่อสินค้าที่ต้องรักษาอุณหภูมิไม่ให้เกิดการเน่าเสียก่อนจะไปถึงมือของผู้บริโภค โดยบรรจุภัณฑ์ของเราถูกปรับปรุงคุณภาพให้เหมาะสมกับการขนส่งได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จนทำให้เกิดการนำมาใช้ขนส่งสินค้าอย่างแพร่หลาย โดย บริษัท Logistics รายใหญ่ๆ ภายในประเทศ อีกทั้งกล่องเก็บความเย็นของเราได้มีการจัดจำหน่ายให้กับ บริษัทยา และ บริษัท Logistics ในประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย

2. น้ำแข็งเทียมสำหรับรักษาความเย็น ( Ice pack) เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับควบคุมอุณภูมิแช่เย็น ตลอดจนแช่แข็ง ใช้ควบคู่กับกล่องเก็บความเย็น ( Keep Kool Packaging) เพื่อขนส่งอาหารและยา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนทำให้เป็นที่ยอมรับ ในธุรกิจ โลจิสติก ทั้งในไทยและต่างประเทศ

3. ทั้งนี้ คูลิออน ยังจำหน่ายสินค้า ตู้แช่ ประเภทต่างๆ อาทิ เช่น
ตู้แช่เย็นเครื่องดื่ม,ตู้แช่เชิงพาณิชย์,ตู้แช่ร้านอาหาร,ตู้แช่ไอศกรีม&อาหารแช่แข็ง,
ตู้แช่อุณหภูมิลบลึกสำหรับแช่น้ำแข็งเทียม)

4. ชั้นวางสินค้า ชั้นวางคลังสินค้าและอุตสาหกรรม ชั้นวางมินิมาร์ท ได้ถูกออกแบบและผลิตตามมาตรฐาน เพื่อให้เหมาะสมตามจุดประสงค์การใช้งาน
ในแต่ละประเภท โดยทาง คูลิออน ได้คำนึงถึง ความคุ้มค่า ความแข็งแรงและคงทนต่อการใช้งานของผลิตภัณฑ์

กลุ่มลูกค้าของเราอยู่ที่ไหน?
ธุรกิจของเรากระจายไปทั่วเอเชียและแอฟริกา ลูกค้าผู้มีอุปการคุณของเราคือ
ผู้ผลิตไอศกรีมรายใหญ่ในแอฟริกา อีกทั้งเรายังจำหน่ายสินค้าให้กับบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งและคลังสินค้าที่ควบคุมอุณภูมิความเย็น และอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง รวมถึงธุรกิจยา และสารเคมี ทั้งในไทยและประเทศเพื่อนบ้าน เช่น สิงคโปร์ เมียนมา และกัมพูชา

จุดประสงค์ของผู้จัดจำหน่าย
การทำให้ผู้บริโภคนั้นได้รับ สินค้าแช่เย็นหรือแช่แข็งที่คงสภาพที่ดีนั้น เป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อน เพราะสินค้าแต่ละชนิดจะมีช่วงอุณหภูมิที่คงสภาพได้ดี
ที่สุดต่างกัน และหากไม่สามารถรักษาอุณหภูมิสินค้าให้อยู่ในช่วงที่คงสภาพได้ดี ได้แล้วนั้นผู้บริโภคจะได้รับสินค้าที่คุณภาพลดลงจากเดิม ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้ผลิตอาหารแช่เย็นและแช่แข็งไม่ต้องการให้เกิด หากเกิดขึ้นจะเป็นการสร้างภาพจำที่ไม่ดีให้กับผู้บริโภค ส่งผลมาถึงการขายต่อไปในอนาคต และจุดที่เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดระหว่างทางที่สินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคก็คือ
“การขนส่ง”

การขนส่งโดยเฉพาะ สินค้าควบคุมอุณหภูมิเป็นโจทย์ที่ท้าทายผู้ให้บริการขนส่ง ผู้บริโภค จะได้รับสินค้าที่ถูกควบคุมอุณหภูมิระหว่างการขนส่งหากผู้ให้บริการขนส่งใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการรักษาอุณหภูมิ และใช้งานถูกวิธี สอดคล้องกับ บรรจุภัณฑ์รักษาความเย็น
( Keep Kool Packaging ) และ ( Ice pack ) ผลิตภัณฑ์ควบคุมอุณหภูมิ ของ Koolion ซึ่งสามารถนำมาใช้ในธุรกิจขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง เป็นผลดีและเป็นที่พอใจสำหรับทางผู้ประกอบการและผู้บริโภค ที่สามารถส่งและได้รับสินค้าแบบสดใหม่

บริการของ คูลิออน?
ทาง บริษัท คูลิออน มี ช่างผู้ชำนาญการดูแลลูกค้าบริการติดตั้ง ตู้แช่บางประเภท รวมถึงบริการหลังการขายตู้แช่ประเภทต่างๆทั่วประเทศ
ทั้งนี้ทาง คูลิออน มีบริการให้คำปรึกษากับผู้ให้บริการขนส่งที่ต้องการขนส่งสินค้า
ควบคุมอุณหภูมิ และสร้างมาตราฐานการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ ให้สินค้าของผู้ผลิต ไปถึงมือของผู้บริโภคโดยสมบูรณ์