ICE PACK

ICE PACK

เจลเก็บความเย็น ช่วยรักษาอุณหภูมิ ทดแทนน้ำแข็ง ทดแทนน้ำแข็งแห้ง ทดแทนห้องเย็น ผลิตจากวัสดุคุณภาพ ช่วยเก็บรักษาความเย็น แบบประเภทตามอุณหภูมิ ใช้กับสินค้า
อาหารสด อาหารแช่แข็ง ไอศครีม เครื่องดื่ม ผักเเละผลไม้ ยาและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

READ MORE
ICE PACK

ICE PACK

เจลเก็บความเย็น ช่วยรักษาอุณหภูมิ ทดแทนน้ำแข็ง ทดแทนน้ำแข็งแห้ง ทดแทนห้องเย็น ผลิตจากวัสดุคุณภาพ ช่วยเก็บรักษาความเย็น แบบประเภทตามอุณหภูมิ ใช้กับสินค้าอาหารสด อาหารแช่แข็ง ไอศครีม เครื่องดื่ม ผัก ผลไม้ ยาและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

READ MORE
ICE PACK

ICE PACK

เจลเก็บความเย็น ช่วยรักษาอุณหภูมิ ทดแทนน้ำแข็ง ทดแทนน้ำแข็งแห้ง ทดแทนห้องเย็น ผลิตจากวัสดุคุณภาพ ช่วยเก็บรักษาความเย็น แบบประเภทตามอุณหภูมิ ใช้กับสินค้าอาหารสด อาหารแช่แข็ง ไอศครีม เครื่องดื่ม ผัก ผลไม้ ยาและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

READ MORE
KEEP KOOL

Keep Kool

เจลเก็บความเย็นอุณหภูมิ -16 องศาเซลเซียส สามารถใช้เก็บสินค้าแช่แข็ง Frozen Food ได้เป็นอย่างดี สามารถเก็บรักษาความเย็น ไอศกรีม Ice Cream ได้ในระดับนึง มี 2 ขนาด ได้แก่ 350 กรัม / 750 กรัม

KEEP KOOL

Keep Kool

เจลเก็บความเย็นอุณหภูมิ -16 องศาเซลเซียส สามารถใช้เก็บสินค้าแช่แข็ง Frozen Food ได้เป็นอย่างดี สามารถเก็บรักษาความเย็น ไอศกรีม Ice Cream ได้ในระดับนึง มี 2 ขนาด ได้แก่ 350 กรัม / 750 กรัม

KEEP KOOL

Keep Kool

เจลเก็บความเย็นอุณหภูมิ -16 องศาเซลเซียส สามารถใช้เก็บสินค้าแช่แข็ง Frozen Food ได้เป็นอย่างดี สามารถเก็บรักษาความเย็น ไอศกรีม Ice Cream ได้ในระดับนึง มี 2 ขนาด ได้แก่ 350 กรัม / 750 กรัม

INOAC

Inoac

เจลเก็บความเย็นอุณหภูมิ อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิที่ได้ผ่านการทดสอบมาแล้ว สามารถใช้กับกล่องรักษาอุณหภูมิ ได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยที่ Ice Pack ที่เราจัดจำหน่ายขนาด 1,000 กรัม
– สีฟ้า อุณหภูมิ 0 , -5 องศาเซลเซียส เหมาะสำหรับการเก็บรักษาอุณหภูมิ สินค้าแช่เย็น เช่น อาหารทะเลสด เนื้อสด ผัก ผลไม้ นม ช็อกโกแลต ยา และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ อื่นๆ
– สีเหลือง อุณหภูมิ -25 องศาเซลเซียส เหมาะสำหรับการเก็บรักษาอุณหภูมิ สินค้าแช่แข็ง เช่น อาหารแช่แข็ง ผลไม้แช่แข็ง ไอศครีม และอื่นๆ

INOAC

Inoac

เจลเก็บความเย็นอุณหภูมิ อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิที่ได้ผ่านการทดสอบมาแล้ว สามารถใช้กับกล่องรักษาอุณหภูมิ ได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยที่ Ice Pack ที่เราจัดจำหน่ายขนาด 1,000 กรัม
– สีฟ้า อุณหภูมิ 0 , -5 องศาเซลเซียส เหมาะสำหรับการเก็บรักษาอุณหภูมิ สินค้าแช่เย็น เช่น อาหารทะเลสด เนื้อสด ผัก ผลไม้ นม ช็อกโกแลต ยา และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ อื่นๆ
– สีเหลือง อุณหภูมิ -25 องศาเซลเซียส เหมาะสำหรับการเก็บรักษาอุณหภูมิ สินค้าแช่แข็ง เช่น อาหารแช่แข็ง ผลไม้แช่แข็ง ไอศครีม และอื่นๆ

INOAC

Inoac

เจลเก็บความเย็นอุณหภูมิ อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิที่ได้ผ่านการทดสอบมาแล้ว สามารถใช้กับกล่องรักษาอุณหภูมิ ได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยที่ Ice Pack ที่เราจัดจำหน่ายขนาด 1,000 กรัม
– สีฟ้า อุณหภูมิ 0 , -5 องศาเซลเซียส เหมาะสำหรับการเก็บรักษาอุณหภูมิ สินค้าแช่เย็น เช่น อาหารทะเลสด เนื้อสด ผัก ผลไม้ นม ช็อกโกแลต ยา และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ อื่นๆ
– สีเหลือง อุณหภูมิ -25 องศาเซลเซียส เหมาะสำหรับการเก็บรักษาอุณหภูมิ สินค้าแช่แข็ง เช่น อาหารแช่แข็ง ผลไม้แช่แข็ง ไอศครีม และอื่นๆ

IGLOOGEL BLOC

Igloogel Bloc

เจลเก็บความเย็นแบบแข็ง อุณหภมิ 0 องศาเซลเซียส เหมาะสำหรับสินค้าประเภทอาหารแช่เย็น เค้ก นํ้านมแม่ นม โยเกิร์ต เครื่องดื่ม ผัก ผลไม้ และเวชภัณฑ์ ไม่เหมาะสำหรับสินค้าประเภท ไอศกรีมมีขนาด 500 กรัม / ขนาด 1,000 กรัม

IGLOOGEL BLOC

Igloogel Bloc

เจลเก็บความเย็นแบบแข็ง อุณหภมิ 0 องศาเซลเซียส เหมาะสำหรับสินค้าประเภทอาหารแช่เย็น เค้ก นํ้านมแม่ นม โยเกิร์ต เครื่องดื่ม ผัก ผลไม้ และเวชภัณฑ์ ไม่เหมาะสำหรับสินค้าประเภท ไอศกรีมมีขนาด 500 กรัม / ขนาด 1,000 กรัม

IGLOOGEL BLOC

Igloogel Bloc

เจลเก็บความเย็นแบบแข็ง อุณหภมิ 0 องศาเซลเซียส เหมาะสำหรับสินค้าประเภทอาหารแช่เย็น เค้ก นํ้านมแม่ นม โยเกิร์ต เครื่องดื่ม ผัก ผลไม้ และเวชภัณฑ์ ไม่เหมาะสำหรับสินค้าประเภท ไอศกรีมมีขนาด 500 กรัม / ขนาด 1,000 กรัม

IGLOOGEL EZY

Igloogel Ezy

เจลเก็บความเย็นแบบซอง อุณหภมิ 0 องศาเซลเซียส เหมาะสำหรับสินค้าประเภทอาหารแช่เย็น เค้ก นํ้านมแม่ นม โยเกิร์ต เครื่องดื่ม ผัก ผลไม้ และเวชภัณฑ์ ไม่เหมาะสำหรับสินค้าประเภท ไอศกรีม มีขนาด 50 กรัม / ขนาด 200 กรัม / ขนาด 300 กรัม / ขนาด 400 กรัม

CATCHCOOL

เจลเก็บความเย็นแบบซอง อุณหภมิ 0 / -21 / -11 องศาเซลเซียส เหมาะสำหรับสินค้าประเภทอาหารแช่เย็น เค้ก นํ้านมแม่ นม โยเกิร์ต เครื่องดื่ม ผัก ผลไม้ และเวชภัณฑ์ ไม่เหมาะสำหรับสินค้าประเภท ไอศกรีม มีขนาด 200 กรัม / ขนาด 500 กรัม / ขนาด 1000 กรัม

IGLOOGEL EZY

Igloogel Ezy

เจลเก็บความเย็นแบบซอง อุณหภมิ 0 องศาเซลเซียส เหมาะสำหรับสินค้าประเภทอาหารแช่เย็น เค้ก นํ้านมแม่ นม โยเกิร์ต เครื่องดื่ม ผัก ผลไม้ และเวชภัณฑ์ ไม่เหมาะสำหรับสินค้าประเภท ไอศกรีม มีขนาด 50 กรัม / ขนาด 200 กรัม / ขนาด 300 กรัม / ขนาด 400 กรัม

CATCHCOOL

เจลเก็บความเย็นแบบซอง อุณหภมิ 0 / -21 / -11 องศาเซลเซียส เหมาะสำหรับสินค้าประเภทอาหารแช่เย็น เค้ก นํ้านมแม่ นม โยเกิร์ต เครื่องดื่ม ผัก ผลไม้ และเวชภัณฑ์ ไม่เหมาะสำหรับสินค้าประเภท ไอศกรีม มีขนาด 200 กรัม / ขนาด 500 กรัม / ขนาด 1000 กรัม

IGLOOGEL EZY

Igloogel Ezy

เจลเก็บความเย็นแบบซอง อุณหภมิ 0 องศาเซลเซียส เหมาะสำหรับสินค้าประเภทอาหารแช่เย็น เค้ก นํ้านมแม่ นม โยเกิร์ต เครื่องดื่ม ผัก ผลไม้ และเวชภัณฑ์ ไม่เหมาะสำหรับสินค้าประเภท ไอศกรีม มีขนาด 50 กรัม / ขนาด 200 กรัม / ขนาด 300 กรัม / ขนาด 400 กรัม

CATCHCOOL

เจลเก็บความเย็นแบบซอง อุณหภมิ 0 / -21 / -11 องศาเซลเซียส เหมาะสำหรับสินค้าประเภทอาหารแช่เย็น เค้ก นํ้านมแม่ นม โยเกิร์ต เครื่องดื่ม ผัก ผลไม้ และเวชภัณฑ์ ไม่เหมาะสำหรับสินค้าประเภท ไอศกรีม มีขนาด 200 กรัม / ขนาด 500 กรัม / ขนาด 1000 กรัม

THANAKOON ICE PACK

Thanakoon Ice Pack

เจลเก็บความเย็นที่สามารถนำกลับมาใช้งานใหม่ได้มากกว่า 10ปีขึ้นไป เหมาะสำหรับเก็บความเย็นด้านไอศกรีม ขนส่งของแช่แข็งระดับอุตสาหกรรม สามารถสั่งผลิต กำหนดอุณหภูมิได้ตามต้องการ อุณหภูมิ 0 ถึง -28 องศาเซลเซียส มีขนาด 500 กรัม / ขนาด 2,200 กรัม / ขนาด 3,000 กรัม / ขนาด 5,000 กรัม

THANAKOON ICE PACK

Thanakoon Ice Pack

เจลเก็บความเย็นที่สามารถนำกลับมาใช้งานใหม่ได้มากกว่า 10ปีขึ้นไป เหมาะสำหรับเก็บความเย็นด้านไอศกรีม ขนส่งของแช่แข็งระดับอุตสาหกรรม สามารถสั่งผลิต กำหนดอุณหภูมิได้ตามต้องการ อุณหภูมิ 0 ถึง -28 องศาเซลเซียส มีขนาด 500 กรัม / ขนาด 2,200 กรัม / ขนาด 3,000 กรัม / ขนาด 5,000 กรัม

THANAKOON ICE PACK

Thanakoon Ice Pack

เจลเก็บความเย็นที่สามารถนำกลับมาใช้งานใหม่ได้มากกว่า 10ปีขึ้นไป เหมาะสำหรับเก็บความเย็นด้านไอศกรีม ขนส่งของแช่แข็งระดับอุตสาหกรรม สามารถสั่งผลิต กำหนดอุณหภูมิได้ตามต้องการ อุณหภูมิ 0 ถึง -28 องศาเซลเซียส มีขนาด 500 กรัม / ขนาด 2,200 กรัม / ขนาด 3,000 กรัม / ขนาด 5,000 กรัม

Our product

COOL BOX

ICE PACK

Commercial Refrigerator

Rack & Shelf

COOL BOX

ICE PACK

ตู้แช่

Commercial Refrigerator

Rack & Shelf

COOL BOX

ICE PACK

Commercial Refrigerator

Rack & Shelf