KEEPKOOL PACKGAGING

KeepKool packgaging

กล่องรักษาอุณหภูมิที่มีประสิทธิภาพในการรักษาอุณหภูมิสูง โดยฉนวนกันความร้อนที่มีประสิทธิภาพ ฉนวนสูญญากาศ V.I.P. ( Vacuum Insulation Panel ) ที่นำมาประยุกต์ใช้กับกล่องรักษาอุณหภูมิ เหมาะสำหรับการขนส่ง ยา อาหารสด หรือ อาหารแช่แข็ง เป็นอย่างมาก
กล่องสามารถพับเก็บได้เมื่อไม่ใช้งาน สามารถซ้อนกล่องได้ถึง 4 ชั้น ในขณะที่บรรจุสินค้าเต็มกล่อง ประหยัดเนื้อที่และรักษาอุณหภูมิได้เป็นอย่างดี

Shop now
KEEPKOOL PACKGAGING

KeepKool packgaging

กล่องรักษาอุณหภูมิที่มีประสิทธิภาพในการรักษาอุณหภูมิสูง โดยฉนวนกันความร้อนที่มีประสิทธิภาพ ฉนวนสูญญากาศ V.I.P. ( Vacuum Insulation Panel ) ที่นำมาประยุกต์ใช้กับกล่องรักษาอุณหภูมิ เหมาะสำหรับการขนส่ง ยา อาหารสด หรือ อาหารแช่แข็ง เป็นอย่างมาก
กล่องสามารถพับเก็บได้เมื่อไม่ใช้งาน สามารถซ้อนกล่องได้ถึง 4 ชั้น ในขณะที่บรรจุสินค้าเต็มกล่อง ประหยัดเนื้อที่และรักษาอุณหภูมิได้เป็นอย่างดี

READ MORE
KEEPKOOL PACKGAGING

KeepKool packgaging

กล่องรักษาอุณหภูมิที่มีประสิทธิภาพในการรักษาอุณหภูมิสูง โดยฉนวนกันความร้อนที่มีประสิทธิภาพ ฉนวนสูญญากาศ V.I.P. ( Vacuum Insulation Panel ) ที่นำมาประยุกต์ใช้กับกล่องรักษาอุณหภูมิ เหมาะสำหรับการขนส่ง ยา อาหารสด หรือ อาหารแช่แข็ง เป็นอย่างมาก
กล่องสามารถพับเก็บได้เมื่อไม่ใช้งาน สามารถซ้อนกล่องได้ถึง 4 ชั้น ในขณะที่บรรจุสินค้าเต็มกล่อง ประหยัดเนื้อที่และรักษาอุณหภูมิได้เป็นอย่างดี

READ MORE
VIP MEDICAL BOX

Vip medical box

กล่องเก็บความเย็น อุปกรณ์เก็บความเย็น ที่เหมาะสำหรับการจัดส่งยาหรือวัคซีน สามารถจัดเก็บอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ได้นานถึง 140 ชั่วโมง วัสดุประกอบด้วย ฉนวนสูญญากาศ V.I.P. ( Vacuum Insulation Panel ) หนา 30 มิลลิเมตร

VIP MEDICAL BOX

Vip medical box

กล่องเก็บความเย็น อุปกรณ์เก็บความเย็น ที่เหมาะสำหรับการจัดส่งยาหรือวัคซีน สามารถจัดเก็บอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ได้นานถึง 140 ชั่วโมง วัสดุประกอบด้วย ฉนวนสูญญากาศ V.I.P. ( Vacuum Insulation Panel ) หนา 30 มิลลิเมตร

VIP MEDICAL BOX

Vip medical box

กล่องเก็บความเย็น อุปกรณ์เก็บความเย็น ที่เหมาะสำหรับการจัดส่งยาหรือวัคซีน สามารถจัดเก็บอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ได้นานถึง 140 ชั่วโมง วัสดุประกอบด้วย ฉนวนสูญญากาศ V.I.P. ( Vacuum Insulation Panel ) หนา 30 มิลลิเมตร

REUSEABLE COOL BOX (COOL BOX / COOL CONTAINER)

Reuseable Cool Box (Cool box / Cool Container)

กล่องเก็บความเย็น อุปกรณ์เก็บความเย็น สำหรับนำกลับมาใช้ซ้ำ วัสดุประกอบด้วย ฉนวนสูญญากาศ V.I.P. ( Vacuum Insulation Panel ) หนา 30 มิลลิเมตร ห่อหุ่มด้วย PU Foam ด้านละ 10 มิลลิเมตร สามารถจัดเก็บอุณหภูมิ 0-8 องศาเซลเซียส ได้นานถึง 60 ชั่วโมง อุณหภูมิ ต่ำกว่า -15 องศาเซลเซียส ได้นานถึง 36 ชั่วโมง

REUSEABLE COOL BOX (COOL BOX / COOL CONTAINER)

Reuseable Cool Box (Cool box / Cool Container)

กล่องเก็บความเย็น อุปกรณ์เก็บความเย็น สำหรับนำกลับมาใช้ซ้ำ วัสดุประกอบด้วย ฉนวนสูญญากาศ V.I.P. ( Vacuum Insulation Panel ) หนา 30 มิลลิเมตร ห่อหุ่มด้วย PU Foam ด้านละ 10 มิลลิเมตร สามารถจัดเก็บอุณหภูมิ 0-8 องศาเซลเซียส ได้นานถึง 60 ชั่วโมง อุณหภูมิ ต่ำกว่า -15 องศาเซลเซียส ได้นานถึง 36 ชั่วโมง

REUSEABLE COOL BOX (COOL BOX / COOL CONTAINER)

Reuseable Cool Box (Cool box / Cool Container)

กล่องเก็บความเย็น อุปกรณ์เก็บความเย็น สำหรับนำกลับมาใช้ซ้ำ วัสดุประกอบด้วย ฉนวนสูญญากาศ V.I.P. ( Vacuum Insulation Panel ) หนา 30 มิลลิเมตร ห่อหุ่มด้วย PU Foam ด้านละ 10 มิลลิเมตร สามารถจัดเก็บอุณหภูมิ 0-8 องศาเซลเซียส ได้นานถึง 60 ชั่วโมง อุณหภูมิ ต่ำกว่า -15 องศาเซลเซียส ได้นานถึง 36 ชั่วโมง

กระเป๋าเก็บความเย็น

Lightweight Cool box

กล่องเก็บความเย็น อุปกรณ์เก็บความเย็น ที่มีคุณสมบัติเก็บรักษาความเย็นได้เทียบเท่ากับ Reuseable Cool Box แต่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 10 ครั้ง วัสดุห่อหุ่มด้วย PU Foam ไม่มีรอยต่อ ราคาประหยัด เหมาะสำหรับการส่งสินค้าเย็น ที่ไม่ต้องการนำกล่องกลับมาใช้ซ้ำ

กระเป๋าเก็บความเย็น

Lightweight Cool box

กล่องเก็บความเย็น อุปกรณ์เก็บความเย็น ที่มีคุณสมบัติเก็บรักษาความเย็นได้เทียบเท่ากับ Reuseable Cool Box แต่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 10 ครั้ง วัสดุห่อหุ่มด้วย PU Foam ไม่มีรอยต่อ ราคาประหยัด เหมาะสำหรับการส่งสินค้าเย็น ที่ไม่ต้องการนำกล่องกลับมาใช้ซ้ำ

กระเป๋าเก็บความเย็น

Lightweight Cool box

กล่องเก็บความเย็น อุปกรณ์เก็บความเย็น ที่มีคุณสมบัติเก็บรักษาความเย็นได้เทียบเท่ากับ Reuseable Cool Box แต่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 10 ครั้ง วัสดุห่อหุ่มด้วย PU Foam ไม่มีรอยต่อ ราคาประหยัด เหมาะสำหรับการส่งสินค้าเย็น ที่ไม่ต้องการนำกล่องกลับมาใช้ซ้ำ

ตู้แช่อาหารสด ราคา

Metal-Insulade-Cool-Cell

ถังเหล็กเก็บความเย็น อุปกรณ์เก็บความเย็น วัสดุประกอบด้วย เหล็กที่มีความแข็งแรง ห่อหุ่มด้วย PU Foam มีตะแกรงด้านในสำหรับวาง Ice Pack เจลเก็บความเย็น เหมาะสำหรับการนำไปขายสินค้าเคลื่อนที่หรือรถไอศกรีม

ตู้แช่อาหารสด ราคา

Metal-Insulade-Cool-Cell

ถังเหล็กเก็บความเย็น อุปกรณ์เก็บความเย็น วัสดุประกอบด้วย เหล็กที่มีความแข็งแรง ห่อหุ่มด้วย PU Foam มีตะแกรงด้านในสำหรับวาง Ice Pack เจลเก็บความเย็น เหมาะสำหรับการนำไปขายสินค้าเคลื่อนที่หรือรถไอศกรีม

ตู้แช่อาหารสด ราคา

Metal-Insulade-Cool-Cell

ถังเหล็กเก็บความเย็น อุปกรณ์เก็บความเย็น วัสดุประกอบด้วย เหล็กที่มีความแข็งแรง ห่อหุ่มด้วย PU Foam มีตะแกรงด้านในสำหรับวาง Ice Pack เจลเก็บความเย็น เหมาะสำหรับการนำไปขายสินค้าเคลื่อนที่หรือรถไอศกรีม

KEEPKOOL COOLBAG

keepkool coolbag

กระเป๋าเก็บความเย็น อุปกรณ์เก็บความเย็น วัสดุประกอบด้วย ผ้าตัดเย็บอย่างดีไม่ขาดง่าย ภายในบุด้วยอลูมิเนียมฟอยล์คุณภาพสูง ทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถเก็บความเย็นได้ดีมาก มาพร้อมกับกระเป๋าตาข่ายสำหรับใส่ Ice Pack เจลเก็บความเย็น เพื่อให้การเก็บอุณหภูมิมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

KEEPKOOL COOLBAG

keepkool coolbag

กระเป๋าเก็บความเย็น อุปกรณ์เก็บความเย็น วัสดุประกอบด้วย ผ้าตัดเย็บอย่างดีไม่ขาดง่าย ภายในบุด้วยอลูมิเนียมฟอยล์คุณภาพสูง ทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถเก็บความเย็นได้ดีมาก มาพร้อมกับกระเป๋าตาข่ายสำหรับใส่ Ice Pack เจลเก็บความเย็น เพื่อให้การเก็บอุณหภูมิมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

KEEPKOOL COOLBAG

keepkool coolbag

กระเป๋าเก็บความเย็น อุปกรณ์เก็บความเย็น วัสดุประกอบด้วย ผ้าตัดเย็บอย่างดีไม่ขาดง่าย ภายในบุด้วยอลูมิเนียมฟอยล์คุณภาพสูง ทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถเก็บความเย็นได้ดีมาก มาพร้อมกับกระเป๋าตาข่ายสำหรับใส่ Ice Pack เจลเก็บความเย็น เพื่อให้การเก็บอุณหภูมิมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Our product

COOL BOX

ICE PACK

Commercial Refrigerator

Rack & Shelf

COOL BOX

ICE PACK

ตู้แช่

Commercial Refrigerator

Rack & Shelf

COOL BOX

ICE PACK

Commercial Refrigerator

Rack & Shelf