Medium Rack & Long Span Shelf

ชั้นวางสินค้า
รายละเอียดสินค้า
เหมาะสำหรับจัดเก็บสต็อคสินค้าทั่วไปที่มีน้ำหนักปานกลาง เช่น สินค้าที่บรรจุในลังหรือในกล่อง หรือ เป็นสินค้าที่ไม่ได้จัดเก็บบนพาเลท
การเบิกจ่ายสินค้าใช้คนหรืออาจใช้ร่วมกับรถยกในการจัดเก็บหรือขนถ่ายสินค้า
สามารถรับน้ำหนักสินค้าได้ตั้งแต่ 300-600 กก. ต่อระดับชั้น ( Medium Rack )
สามารถรับน้ำหนักสินค้าได้ตั้งแต่ 600-1000 กก. ต่อระดับชั้น ( Long Span Shelf )
วัสดุที่ใช้ปูบนชั้นเก็บสินค้า มีให้เลือกหลายชนิด เช่น ไม้อัด,ไม้MDF.,แผ่นชั้นเหล็ก,แผ่นตะแกรงเหล็ก
สามารถออกแบบโครงสร้างเป็นชั้นลอย มีบันไดทางเดิน เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า

ราคา สอบถาม

line add koolion