สถานที่ : ร้าน โอโจ้ซัง 20
ประเภทงาน : ชั้นวางมินิมาร์ท (หน้าเดียว – สองหน้า)