สถานที่ : ร้านหยี่จั๊บ ทุกอย่าง 20 บาท สาขา ปตท. ขาออกสมุทรสงคราม
ประเภทงาน : ชั้นวางมินิมาร์ท (หน้าเดียว – สองหน้า)