วิธีการยืดอายุการใช้งาน และ ความปลอดภัยในการใช้งานของตู้แช่

1วิธีการยืดอายุการใช้งาน และ ความปลอดภัยในการใช้งานของตู้แช่
แน่นอนว่าเมื่อเราตัดสินใจซื้อตู้แช่แล้ว เราก็ต้องการให้ตู้แช่อยู่กับเราให้นานที่สุด แต่ผู้ใช้งานบางราย อาจจะยังไม่ทราบถึงสิ่งที่ต้องห้าม และ สิ่งที่ไม่ควรสำหรับตู้แช่ ทางเราจึงอยากจะนำเสนอ วิธีการยืดอายุการใช้งาน และ ความปลอดภัยในการใช้งานของตู้แช่ ให้ทุกๆคนได้ทราบ

1. ตู้แช่ควรถูกติดตั้งในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่มีพื้นที่น้ำขัง หรือ น้ำไม่สามารถกระเด็นมาโดนได้ นอกจากนี้ ควรมีระยะห่างจากเพดานด้านบน ประมาน 30 ซม. ด้านข้าง 3 ซม. และ ด้านหลังควรห่างจากผนัง 10 ซม. เพื่อให้สะดวกต่อการระบายอากาศของตู้แช่

2. ควรวางตู้แช่บนพื้นที่ราบที่ไม่เป็นหลุม เป็นบ่อ หรือ พื้นที่ลาดเอียง เพื่อให้ระบบทำความเย็นได้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ

3. ในการติดตั้งตู้แช่ควรตรวจสอบอุปกรณ์สายไฟต่างๆว่าเกิดการชำรุดหรือไม่ ซึ่งสายไฟที่ชำรุดอาจเกิดมาจาก การวางตู้ทับสายไฟ เป็นต้น ถ้าพบว่าสายไฟชำรุด ต้องรีบแจ้งให้ช่างดำเนินการแก้ไข หรือ เปลี่ยนสายไฟโดยด่วน

4. ปลั๊กตู้แช่ไม่ควรเสียบ หรือ ใช้เต้ารับร่วมกับ อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดอื่นๆ ควรแยกออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ และ เพื่อความปลอดภัย ควรมีอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรไว้ด้วย

5. ควรใช้ตู้แช่ที่มีอุณหภูมิ และ คุณสมบัติที่เหมาะสมต่อสินค้า หรือ สิ่งของที่ลูกค้าจะนำไปแช่ในตู้แช่นั้นๆ เพื่อให้ประหยัดพลังงาน