ความรู้เรื่องเจลเก็บความเย็น

เจลเก็บความเย็น คืออะไร ?
เจลเก็บความเย็น หรือ ไอซ์แพค (Ice Pack) มีคุณสมบัติ และ ลักษณะที่คล้ายน้ำแข็ง แต่ไอซ์แพค (Ice Pack) สามารถทำอุณหภูมิได้หลากหลายกว่าน้ำแข็ง ซึ่งไอซ์แพคสามารถทำอุณหภูมิได้ ตั้งแต่ 0 ถึง -28องศาเซลเซียส ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการ และ ความเหมาะสม กับ สินค้าของทางผู้ใช้งานเอง ข้อแตกต่างที่สำคัญระหว่างไอซ์แพค และ น้ำแข็ง คือ รักษาอุณหภูมิได้นานกว่า สินค้าไม่เปียกชื้น น้ำไม่ไหลนอง และ นำมาใช้ซ้ำได้จนกว่าตัวไอซ์แพคจะเกิดชำรุดเสียหาย