สถานที่ : JWD EXPRESS
ประเภทงาน : บรรจุภัณฑ์จุเก็บความเย็น น้ำแข็งเทียมสำหรับรักษาความเย็น