สถานที่ : JWD EXPRESS
ประเภทงาน : EUTECTIC PLATE FREEZER