สถานที่ : จังหวัดขอนแก่น
ประเภทงาน : ชั้นวางมินิมาร์ท (หน้าเดียว – สองหน้า)