สถานที่ : ร้านดีเอ็น เอสเซฟตี้ จังหวัดสระบุรี
ประเภทงาน : ชั้นวางมินิมาร์ท (หน้าเดียว – สองหน้า)